QUI SOM

La relació rural-urbà

“La relació tradicional entre rural i urbà
es troba, des de fa un temps, en un clar
replantejament.”

UN PROCÉS DE CANVI SISTÈMIC

Actualment ens trobem en un procés de canvi sistèmic que està posant en dubte el model de desenvolupament de la nostra societat. La relació tradicional entre rural i urbà es troba, des de fa un temps, en un clar replantejament: durant les últimes dècades, les ciutats s’havien presentat com el futur, el lloc on s’acollia i es desenvolupava la tecnologia, la cultura. Per altra banda, els territoris rurals es vivien com el lloc on escapar, on descansar de la nostra vida real.  

EL CANVI DE PARADIGMA

Aquest canvi de paradigma, on les ruralitats s’han revalorat, ha agafat de sorpresa als territoris rurals. Uns territoris dependents en gran part de les grans ciutats a causa d’una ordenació territorial amb una mirada completament centralista. Un fet que ha generat conseqüències com la fuga de joves, la precarització, la pèrdua de la pagesia, la implantació d’indústries poc sostenibles, l’abandonament dels boscos, la pèrdua del comerç local, la ineficiència energètica o problemàtiques amb l’habitatge.

UN MÓN RURAL REGENERAT

És per tot això que la a transició ecosocial ha esdevingut una prioritat a dia d’avui. Per ser possible, però, necessita un món rural regenerat. Una regeneració que es durà a terme amb una mirada que englobi a la societat i el territori en una realitat total, i, per tant, també a les grans ciutats i les seves àrees metropolitanes. Partim del pressupòsit que no hi ha solucions parcials i que hem d’integrar els diferents territoris siguin rurals o urbans sota un nou paradigma, on els límits entre uns i altres s’han d’anar difuminant i reconnectant a mesura que avancem pels camins complicats però necessaris de la transició ecosocial, cap a una nova cultura del territori i una societat en pau amb el planeta. 

El paper de Miceli

“La nostra vol ser una veu i una tasca
emancipadora, que empoderi a les
poblacions locals, generadora de
sobiranies i profundament democràtica.”

SERVEIS ALS TERRITORIS RURALS

Miceli neix per donar resposta a aquest repte a través d’una cooperativa de projectes de l’economia social i solidària que ofereixen serveis als territoris rurals per afrontar la crisi sistèmica. Som un grup d’entitats que treballem per donar resposta als reptes de la governança, de la participació, de la custòdia del territori, de la gestió forestal, de la dinamització agroecològica, de l’emprenedoria, la justícia global o l’acollida de persones migrades. 

Volem esdevenir l’eina per catalitzar els municipis rurals al capdavant del canvi i de la transició, generant resiliència territorial i comunitària. I ho volem fer a través de l’acompanyament en el lideratge, el govern obert, l’emprenedoria, la cocreació, la cogestió d’infraestructures, la transectorialitat i la intercooperació, la custòdia, la distribució de la governança, l’economia comunitària i circular, estant al dia de les diferents experiències, debats i propostes que emergeixin, promovent el debat dins la Catalunya rural per generar propostes genuïnes que es puguin replicar arreu. 

LA UTOPIA PRACTICABLE

Miceli és un espai de construcció d’alternatives davant la davallada més que probable de models superats, perjudicials per al metabolisme del planeta. Els projectes miceli són utopies practicables en uns temps on la societat necessita constatar que existeixen alternatives possibles i reals. I és que des de Miceli estem impulsant una transició des de l’enfortiment social dels territoris rurals.

La nostra vol ser una veu i una tasca emancipadora, que empoderi a les poblacions locals, generadora de sobiranies i profundament democràtica. Aquesta tasca és molt il·lusionant, a la vegada que necessària i tremendament urgent. 

Sòcies

Col·laboradores

També som: