SERVEIS

Noves formes de governança

Un dels serveis principals que oferim des de la cooperativa Miceli és la indagació en noves formes de governança a les comunitats rurals. Ens nodrim de processos arrelats, del nostre llegat i innovant amb les tecnologies de l’actualitat. Això inclou:

Custòdia del territori

Un altre dels serveis principals que oferim des de la cooperativa Miceli giren al voltant de la custòdia del territori: el conjunt d’estratègies i tècniques encaminades a preservar els valors naturals, culturals i paisatgístics del territori per fer-ne un ús responsable i gestionant coherentment els seus recursos.

Respectar, conservar, guardar i tenir cura del territori de manera col·lectiva, entre tots els agents implicats, fomenta la gestió adequada dels recursos naturals, culturals o socials que ofereix el nostre territori!

Dinamització sociocultural i Cures

La dinamització sociocultural és una metodologia dirigida a posar en relació als individus i a la societat en general, mitjançant la utilització d’instruments que potenciïn la participació social i cultural. Una pràctica educativa fonamental per al desenvolupament democràtic i sostenible de les comunitats locals.

Quan parlem de cures ens referim als serveis que serveixen per regenerar quotidianament i generacionalment el benestar físic i emocional de les persones i aquest és un altre dels serveis principals  que oferim des de la cooperativa Miceli:

Comunicació transformadora

Un altre dels serveis que oferim des de la cooperativa Miceli giren al voltant de la comunicació transformadora: una dimensió més del canvi social i polític que ha de garantir transparència, a la vegada que fomentar la mobilització i la participació social per al desenvolupament.

Una forma de comunicar enfocada a enfortir les relacions que poden permetre una millor coordinació i apropar canvis socials i polítics des d’una perspectiva comunitària dels territoris rurals.

Impuls i assESSoria en ESS

Des de Miceli apostem per nodrir els ecosistemes d’economia social i solidària, i ho fem també a través de l’assessoria! A més a més, incubem i accelerem projectes de l’ESS i en dinamitzem el seu ecosistema.

Això inclou serveis jurídics, de gestió laboral, de gestió administrativa i comptable, de consultoria, d’informàtica i qualsevol altre relacionat amb les necessitats operatives i organitzatives de les iniciatives, mitjançant la formació d’un equip multidisciplinar que pugui donar sortida a les necessitats de totes.