Incubació i acceleració de projectes d’ESS

Des de Miceli treballem per augmentar el potencial dels projectes d’Economia Social i Solidària a través de varis processos d’incubació i acceleració, amb l’objectiu principal de fomentar el desenvolupament local i l’arrelament territorial de les organitzacions, oferint eines i metodologies per la governança descentralitzada per augmentar l’impacte social, ecològic i econòmic.

Explorem com els projectes de l’Economia Social i Solidària poden donar resposta als reptes que hi ha a la nostra comunitat i territori. Des d’una mirada regenerativa i transformadora, les iniciatives que impulsem han de basar-se en un reconeixement del context i la realitat de la qual formem part, per tal d’identificar com ens hi podem relacionar i com hi podem intervenir per assolir un impacte amb el major valor possible.

També indaguem conjuntament amb els projectes de l’ESS sobre què poden aportar des de les seves experiències i capacitats, tot cocreant estratègies per tal d’assolir els reptes que se’ns proposen. I per fer-ho, aprofundim en marcs sistèmics i regeneratius per adaptar les nostres planificacions al context canviant i volàtil en el qual ens trobem. ​Treballem sobre el model organitzatiu que haurà de sostenir els plantejaments estratègics, tot parlant de com la governança descentralitzada, els rols col·legiats i la intel·ligència col·lectiva poden esdevenir eines útils per evitar la sobrecàrrega i l’excés de rigidesa de les organitzacions.

Un procés d’incubació i acceleració que també posa al centre la cura i el desenvolupament personal. Generar espais per treballar sobre la salut i la cura dins de les empreses, organitzacions o projectes, atenent les necessitats personals i de conciliació que puguin haver-hi, és importantíssim. ​ A l’igual que també ho és atenendre els aspectes relacionats amb la legalitat, la fiscalitat, les formes jurídiques, la planificació econòmica i financera i l’avalaució, que permetran vertebrar i donar solidesa a les organitzacions de l’ESS, així com enfortir-ne les capacitats d’incidència i planificació.