Processos d’acollida de persones migrades i refugiades

Des de Miceli facilitem la inclusió dels migrants mitjançant suport emocional i activitats cap a la independència econòmica. Tot, amb un impacte social positiu per tal de millorar la vida de les persones del nostre voltant, tenint un impacte positiu en els nostres grups d’interès, tot treballant en la creació d’una xarxa amb altres organitzacions i grups d’interès.

Apostem per la creació de projectes territorials amb l’objectiu d’acollida a persones migrades i refugiades, promovent que aquestes triïn els micropobles com opció de vida . Busquem persones, col·lectius, entitats, administracions públiques i tots aquells agents que vulguin treballar de forma creativa per generar nous projectes arrelats al territori que contribueixin a assolir aquest objectiu.

Els projectes territorials han de donar resposta col·lectiva a aquest objectiu implicant a les administracions locals, les famílies participants al projecte així com al teixit empresarial, associatiu i al veïnat del municipi. Un acompanyament als projectes territorials sorgits d’aquestes sessions per tal que es puguin fer realitat, sumant esforços i buscant solucions des de totes les perspectives i mirades possibles.