Facilitació de processos participatius, cocreatius i d’innovació col·lectiva

Cada organització i comunitat és diversa, amb unes necessitats i un camí diferent a seguir. Indagar en els processos col·lectius és una gran oportunitat de promoure canvis i millores a les organitzacions però també a la societat.

Mitjançant una avaluació participativa es visibilitza on és el punt que genera que el problema esdevingui feixuc i, a través d’un disseny i una bona planificació estratègica i/o operativa aquest pot convertir-se en una gran fortalesa de l’entitat o comunitat.

Facilitar processos participatius d’Avaluació, Planificació Estratègica i Operativa pot catalitzar el canvi social i ecològic de manera més efectiva. Les persones facilitadores de la cooperativa Miceli utilitzem metodologies altament participatives mitjançant tècniques pròpies de l’educació popular, el teatre social, mapes mentals i altres eines visuals i dinàmiques per avençar en la co-creació d’un nou i únic pla Estratègic.

La facilitació de grups i resolució de conflictes a través de processos creatius que promouen la resiliència i la comunicació noviolenta, a partir d’una avaluació organitzacional participativa i una conscient planificació estratègica.

Des de Miceli comptem amb facilitadores expertes de processos grupals i individuals de les entitats Resilience Earth, Mas les Vinyes, Chapter2 i Anigami, que han facilitat desenes de processos a nivell municipal i comarcal tant en l’àmbit català com en l’àmbit internacional.

A més a més, des de Miceli també facilitiem proccessos d’innovació col·lectiva a través de la metodolgia del hackató, un esdeveniment organitzat en què es troben durant un període curt de temps diversos professionals, per col·laborar en la creació d’un projecte comú.

Utilitzem la innovació oberta com a eina per facilitar la cocreació de propostes disruptives a les comunitats rurals com l’acollida persones migrades en municipis petits de Catalunya o la creació de comunitats energètiques, entre moltes altres.

Unes jornades de cocreació i indagació col·lectiva amb diferents agents polítics, tècnics i societat civil per tal de fer propostes creatives davant dels reptes plantejats a les ruralitats. A través de la metodologia del Hackató s’acompanya a les participants a realitzar una diagnosi del context i comprendre el repte, posant en comú diferents aspectes, seguidament fent una pluja d’idees, prioritzant, prototipant i finalment, validant col·lectivament. En aquest procés, és quan sorgeixen propostes innovadores en relació al repte.