Acompanyament legal i jurídic

Des de Miceli facilitem serveis legals i jurídics per a la gestió de diverses entitats i cooperatives. Un servei ofert principalment per La Qperativa, cooperativa de Ripoll especialitzada en l’atenció a l’Economia Social.

Des d’aquest servei ajudem a gestionar les relacions dins la nostra societat, aixi com les d’aquesta amb tercers. Un assessorament per ajudar-vos a gestionar l’àmbit empresarial amb eficàcia i si cal, a resoldre conflictes amb altres empreses, tant extrajudicialment com judicial.

També solucionem problemes relacionats amb el treball, tant si parlem de treballadores com de sòcies de treball, com de microempreses que necessiten solucionar un problema. Dirigim assumptes jurídics en l’àmbit social, tant per treballadores com per empreses i assumptes relacionats amb l’àmbit del treball de les cooperatives i altres empreses de l’economia social i solidària.

També ajudem a complir amb les obligacions que les empreses tenen amb les administracions públiques i preparem els comptes oficials per poder ser aprovats en assemblea. Fer uns estatuts o una norma de règim intern útils és de vital importància per evitar conflictes.

Aquests són alguns dels serveis que oferim des de Miceli pel que fa a l acompanyament jurídic i legal:

  • Assessoria econòmica.
  • Gestió documental
  • Custòdia de documents.
  • Assessorament en matèria comptable i econòmica.
  • Acompanyament per sol·licitar i justificar subvencions.
  • Direcció d’assumptes jurídics en l’àmbit civil
  • Assessorament en matèria d’empreses socials
  • Serveis de consultoria.
  • Gestió de vicissituds relacionades amb el treball en l’àmbit cooperatiu i de l’economia social.