Dinamització agroecològica

Des de Miceli també treballem al voltant de la dinamització agroecològica dels territoris rurals. Una aposta lògica per afrontar les crisis energètiques, climàtiques i econòmiques a partir de la generació de nous sistemes alimentaris locals. Una metodologia innovadora i, alhora, un nou paradigma de desenvolupament local.

La dinamització local agroecològica, concretament, és una estratègia de gestió adreçada a construir sistemes agroalimentaris locals que promoguin la cohesió territorial i social, la reproducció i la sobirania de les comunitats locals i la conservació dels ecosistemes. Una proposta on els diferents actors del territori (productors, consumidors, comerciants, etc.) es coordinen per impulsar la transició agroecològica a escala local.

Una transició agroecològica per donar resposta al deteriorament ambiental d’ecosistemes, intoxicacions humanes per agroquímics, dietes desequilibrades en certs grups de població, la disminució de la població activa agrària i l’èxode rural, el neocolonialisme i la pèrdua de sobirania dels pobles i els estats, entre d’altres.

Miceli preten promoure consensos amplis en els quals participa la pagesia, les administracions públiques, entitats organitzades i societat en general per generar cohesió territorial, justícia social i aconseguir d’aquesta forma la conservació dels ecosistemes. Un servei d’assessorament i consultoria al projecte que es vol desenvolupar, d’acompanyament, seguiment i suport i fins i tot d’implementació, depenent de la necessitat de cada projecte i cada context.