Dinamització i arrelament de joves

Miceli també neix amb l’objectiu d’acompanyar als i a les joves adolescents i pre-adolescents que viuen en poblacions rurals a que puguin participar de forma activa en els seus municipis corresponents. Un procés realitzat a través de la dinamització juvenil.

D’aquesta manera, vetllem per ajudar al col·lectiu jove a trobar el seu espai dins de la comunitat, per tal d’expressar-se de forma lliure i col·laborar constructivament en la millora dels serveis comunitaris així com també afavorir el vincle entre petits i grans.

A més, el principal eix vertebrador de la dinamització és vetllar per l’empoderament juvenil, donant importància a la responsabilitat i fent que el joves puguin prendre decisions i les puguin portar a terme de forma autònoma. Una activitat formativa, lúdica i cultural on els joves poden participar en diferents serveis fent diverses tasques mentre aprenen a respectar l’entorn i a treballar en equip.

Des de Miceli també s’ha detectat la necessitat d’acompanyar als joves en el seu procés d’aprenentatge. Joves provinents de famílies amb dificultats per a millorar el seu rendiment escolar i atendre qualsevol altre necessitat que pugui sorgir. Entenem també que la llengua és un aspecte cultural imprescindible per a la inclusió de les persones en les societats on viuen, i és un element clau per a la cohesió social i la convivència.

Miceli obra la porta a l’oportunitat de formar a joves en l’educació no formal, aportant noves experiències a les persones donant un servei adaptat a les necessitats dels diferents col·lectius del lleure i de l’educació formal.