Monitoreig dels impactes de processos

Des de Miceli apostem per la rendició de comptes i comunicació dels resultats obtinguts en els processos que realitzem. Aquest procés de monitoreig dels projectes que realitzem en els nostres processos té dues finalitats diferenciades:

  • El control dels objectius acomplerts dins la planificació del nostre projecte.
  • La informació sobre la marxa del procés, la seva pertinença, eficàcia i eficiència.

Miceli adapta els monitoreigs dels impactes de cada procés en funció del tipus de procés que estem dinamitzant: segons si la informació es dirigeix als actors interns, als actors externs (entitats o institucions a les quals s’ha de rendir comptes), a la població objectiva o la societat civil.

El monitoreig és una bona eina per a la transformació, ja que dóna informació per a la millora permanent dels nostres projectes, transfereix bones pràctiques i genera aprenentatges. Pel que fa a l’impacte del treball, planteja el grau de apropament a la finalitat, facilitant l’anàlisi crítica dels efectes i impactes.

Tot, amb el propòsit de determinar la pertinència dels mètodes utilitzats, la validesa dels objectius, l’eficiència en l’ús dels recursos i l’impacte en relació amb els grups participants. A més de l’impacte, l’avaluació aborda la eficàcia de les accions utilitzades i n’analitza la sostenibilitat dels efectes i estratègies.