Educació sobre el territori i estratègies per mitigar l’impacte del turisme

Un altre dels servies que oferim des de Miceli gira al voltant del desenvolupament del territori i la detecció de línies estratègiques a seguir els pròxims anys per la custòdia d’aquest. Són molts els reptes existents i és indubtable que les problemàtiques s’han anat agreujant al llarg dels últims anys, sobretot arran de la crisi provocada per la Covid.

Uns reptes transversals a la gran majoria dels territoris rurals com el difícil accés a l’habitatge, a la terra, la manca d’oportunitats laborals o la manca de respecte pels espais naturals, que impedeixen relacionar-nos amb l’entorn d’una manera sostenible i oberta al medi.

La nostra tasca és la de donar la paraula als vilatans i vilatanes per a que reflexionin, debateixin i defineixin les prioritats de futur del territori, amb mesures i accions concretes per avançar conjuntament cap als escenaris desitjats. Miceli facilita aquest treball a través de diversos mecanismes participatius que es programen al llarg de mesos fins arribar a uns resultats comuns i consensuats.

Aconseguir que la gestió dels espais naturals es fonamentin amb el benestar conjunt de la població local, de la seva qualitat de vida i de la singularització del territori a partir dels valors locals; un model consensuat amb la població local, concertat amb el sector privat, les entitats i els col·lectius, amb unitat de criteris i una cooperació lleial, transparent i permanent.

Unes fites comunes que permetin orientar les decisions i les accions cap a un futur del territori habitat amb gent saludable i feliç, un paisatge equilibrat, saludable, resilient, bell i silenciós i una població arrelada, amb fort sentit de pertinença i responsabilitat.