Consultoria en resiliència territorial i planificació estratègica

Des de moltes organitzacions i institucions es treballa de manera que no s’aconsegueix resoldre o transcendir els conflictes i reptes socials i ecològics actuals. Tan sols es dona resposta a les conseqüències, per minimitzar-ne l’impacte. En les últimes decades, alguns centres de recerca, i universitats pioneres, han desenvolupat marcs i metodologies per poder afrontar aquests reptes de manera disruptiva.

Des de Miceli som conscients que necessitem que les ruralitats es facin seves aquestes noves tecnologies comunitàries, on cada vegada es dóna més importància a les comunitats rurals i indígenes del planeta, així com la saviesa que han sabut custodiar. Aquests patrons comunitaris poden ajudar a les nostres ruralitats a decolonitzar-se i recuperar els patrons comunitaris propis per regenerar les nostres cultures i així evolucionar-les cap a nous paradigmes que deixin obsolet el paradigma dominant actual, augmentant la resiliència comunitària i territorial.

Adquirir capacitats sistèmiques en l’àmbit comunitari per dissenyar, facilitar i gestionar projectes de disrupció que generin aquesta resiliència comunitària i territorial, entendre i gestionar la complexitat de les nostres ruralitats de manera vivencial i intuitiva, profunditzar en el comportament i capacitat adaptativa de les organitzacions i comunitats rurals… són algunes de les aportacions que Miceli vol aportar a l’ecosistema.

A més a més, un altre dels serveis que oferim es centra en l’acompanyament de planificacions estratègiques a organitzacions, entitats i comunitats. A través de diverses tècniques participatives, com són entrevistes profundes amb agents clau i sessions participatives, dissenyem o (re)dissenyem un Pla Estratègic, un document a seguir amb l’objectiu d’assolir de millor forma els reptes que se’t plantegen o impulsar uns potencials que se consideren desaprofitats. Un Pla on s’explora la visió, el propòsit i els seus objectius, una reflexió profunda des de les cures i l’estructura interna.