Creació i acompanyament d’estructures comunitàries informals

Durant els darrers anys ha augmentat el nombre de persones que es mouen a viure en entorns rurals, mogudes per les ganes de millorar la seva qualitat de vida, canviar els ritmes i re-connectar amb la naturalesa. Si és així, ha arribat el moment que des de les comunitats i pobles rurals agafem el lideratge i que expressem la nostra veu pròpia i singular dins del món globalitzat actual, reivindicant sobirania. I aquí és des d’on realitzem el nostre acompanyament com a Miceli.

Expressar-nos a través de formes més resilients, capaces no tant sols d’adaptar-nos als canvis ecosocials emergents, sinó que fent-ho, siguem capaces de regenerar els nostres territoris, cossos i ments. De fet, d’alguns pobles, comunitats i iniciatives diverses ja emergeixen formes creatives de donar resposta a aquest repte, formes que passen per evolucionar cap a una governança més transparent, col·laborativa i descentralitzada, capaç de deixar enrere autoritarismes, dictadures i abusos de poder, per començar a generar un futur amb més abundància, corresponsabilitat i resiliència.

Les enitats que conformen Miceli porten ja temps acompanyant a les comunitats a crear estructures informals, propostes singulars i innovadores arrelades a la identitat del lloc capaces d’obrir nous punts de concentració i redistribució de poder en el territori on habitem. Alguns exemples poden ser Consells de Poble, Comunitats Energètiques, Bancs del Temps, Grups de Consum, etc.).

Aquestes noves xarxes, basades amb centres de poder descentralitzats i interrelacionats entre ells, poden esdevenir les propostes necessàries per articular el canvi de paradigma, el canvi cultural necessari que necessitem viure i veure en el món, a través de l’expressió del potencial que portem dins i dibuixant una xarxa complexa, descentralitzada i interindependent de comunitats i organitzacions corresponsables que ens nodreixen i intercanvien les unes amb les altres.