Acompanyament en resolució de conflictes

Des de Miceli també abordem la gestió de conflictes i desenvolupament individual, relacional i col·lectiu. Acompanyem a persones, grups i organitzacions a realitzar-se, a connectar-se amb qui són i a descobrir què aporten al seu entorn. A través de la mirada del Treball de Processos generem noves solucions, des d’allò individual cap a l’espai més social, a través de la creativitat, la diversitat de perspectives i la connexió profunda.

En un moment de crisi sistèmica s’evidencia la necessitat de treballar en equip, però amb la situació actual esdevé un gran repte. És urgent reflexionar i aprendre com treballem en equip. Entendre quines són les dinàmiques grupals i com aquestes actuen sobre nosaltres, per així obtenir eines per saber què podem fer per generar dinàmiques que afavoreixin els reptes dels nostres equips, així com els nostres propis objectius.

Partint de la realitat que els conflictes dolen i tendim a evitar-los, proposem aprendre a gestionar-los. Quan superem la por al conflicte esdevenim equips conscients de la pròpia diversitat i això ens fa més efectius i amb més capacitat d’activar el nostre potencial. A més a més, les dinàmiques de poder que es donen als equips afegeixen complexitat al seu funcionament, ser-ne més conscients (de les dinàmiques i com funcionen) ens ajuda a utilitzar el nostre poder dins els equips d’una manera útil, sana i transformadora.